Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę
z wykupionymi lekcjami

Sklep

 • •  Sposoby określania funkcji • Wykorzystanie wzoru funkcji w różnych obliczeniach • Obliczeniowe wyznaczanie dziedziny funkcji • Odczytywanie własności funkcji z wykresu • Przekształcenia wykresu funkcji (symetrie i translacja o wektor)

 • • Proste równania wyższego stopnia • Równania wielomianowe w postaci iloczynowej • Równania wymierne, dziedzina równania wymiernego Czas trwania: 1:59

 • • Zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej. • Sprawdzanie, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności • Równania i nierówności pierwszego stopnia, nierówności podwójne • Równania i nierówności kwadratowe
  Czas trwania: 2:02

 • • Działania na wyrażeniach algebraicznych • Wzory skróconego mnożenia • Zapisywanie liczb w postaci ogólnej (np. liczba podzielna przez 3) • Zadania na dowodzenie (wzory skróconego mnożenia i podzielność)
  Czas trwania: 2:02

 • • Obliczenia procentowe • Procent a punkt procentowy • Podatki oraz zyski z lokat • Procent składany
  Czas trwania: 2:02

 • • Definicja i własności logarytmu • Działania na logarytmach • Proste równania logarytmiczne przydatne w zadaniach • Zadania osadzone w kontekście realistycznym Czas trwania: 1:48

 • •Działania na potęgach i pierwiastkach • Usuwanie niewymierności z mianownika • Notacja wykładnicza • Potęgi i pierwiastki w zadaniach na dowodzenie. Czas trwania: 2:02

 • • Podstawowy podział liczb • Cechy podzielności liczb • Rozkład liczb na czynniki pierwsze • Wartość bezwzględna (moduł) • Przybliżenia liczb i błędy przybliżeń • Przedstawianie liczb w różnych postaciach • Kolejność i prawa wykonywania działań. Czas trwania: 2:01

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję