Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę
z wykupionymi lekcjami

Sklep

 • • Porównanie własności ciągów i własności funkcji • Obliczanie wartości dowolnego wyrazu ciągu na podstawie wzoru ogólnego • Podawanie kolejnego wyrazu ciągu, bazując tylko na wzorach ogólnych • Badanie monotoniczności ciągu w prostych przypadkach • Liczba np. całkowitych dodatnich wyrazów ciągu o podanym wzorze • Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu, gdy dany jest tylko wzór ogólny na sumę • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem wzorów ogólnych
  Czas trwania: 1:59

 • Ogólne własności funkcji / Funkcja liniowa, część 1 / Funkcja liniowa, część 2 / Funkcja kwadratowa, część 1 / Funkcja kwadratowa, część 2 / Proporcjonalność odwrotna / Funkcja wykładnicza

 • Funkcja kwadratowa – dwie lekcje

 • Funkcja liniowa – dwie lekcje

 • Przedziały liczbowe, równania i nierówności / Równania wymierne

 • Liczby rzeczywiste / Potęgi i pierwiastki / Logarytmy / Procenty / Wyrażenia algebraiczne

 • • Szkicowanie wykresu funkcji wykładniczej o podanej podstawie • Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji • Potęgi, logarytmy, proste równania i nierówności wykładnicze – powtórzenie • Zadania tekstowe nawiązujące do chemii, fizyki i zagadnień praktycznych
  Czas trwania: 1:53

 • • Rysowanie wykresu proporcjonalności odwrotnej i odczytywanie z niego informacji • Wyznaczanie wzoru proporcjonalności odwrotnej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji • Zadania tekstowe z wykorzystaniem proporcjonalności odwrotnej
  Czas trwania: 1:56

 • • Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym • Równania i nierówności kwadratowe – powtórzenie • Układy równań, w których jedno równanie jest liniowe, a drugie kwadratowe • Różne zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej i kwadratowej • Zadania optymalizacyjne, również osadzone w kontekście realistycznym Czas: 1:55

 • • Miejsca zerowe, punkt przecięcia z osią OY, współrzędne wierzchołka • Postać ogólna, iloczynowa i kanoniczna funkcji kwadratowej • Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej na podstawie wzoru • Oś symetrii wykresu funkcji, przedziały monotoniczności, zbiór wartości funkcji • Interpretacja współczynników funkcji kwadratowej we wszystkich postaciach • Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie wykresu lub innych informacji Czas: 1:43

 • • Algebraiczne i graficzne rozwiązywanie układów równań liniowych • Interpretacja geometryczna układów równań liniowych • Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej Czas: 1:49

 • • Rysowanie wykresu funkcji liniowej na podstawie wzoru • Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu lub innych informacji • Współczynniki funkcji liniowej oraz ich wykorzystanie w rysowaniu wykresów • Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych. Czas: 1:59

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję