Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę
z wykupionymi lekcjami

Sklep

 • Ogólne własności ciągów / ciąg geometryczny / ciąg arytmetyczny

 • Pokażę Ci jak radzić sobie z zadaniami maturalnymi. Kurs składa się z 5 lekcji o łącznej długości 8 godzin i 41 minut. Wspólnie rozwiążemy 46 zadań testowych i 27 zadań otwartych.

 • • Obraz punktu, prostej lub innej figury w symetrii osiowej i środkowej • Rysowanie prostych na podstawie współczynników – powtórzenie • Zadania rozszerzonej odpowiedzi z geometrii analitycznej
  Czas trwania: 2:11

 • • Równanie kierunkowe i ogólne prostej • Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty • Proste równoległe i prostopadłe, wyznaczanie równań • Współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych • Współrzędne środka odcinka • Długość odcinka
  Czas trwania: 1:51

 • • Własności sześciokąta foremnego, długości jego przekątnych, pole • Obwód i pole koła, długość łuku i pole wycinka kołowego • Zadania na dowodzenie w planimetrii
  Czas trwania: 1:55

 • • Twierdzenie o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą • Podział i własności czworokątów, kąty w czworokątach • Okrąg wpisany w kwadrat i opisany na kwadracie lub prostokącie • Wysokości i przekątne w czworokątach charakterystycznych • Obwód i pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu • Zadania o czworokątach z wykorzystaniem trygonometrii
  Czas trwania: 1:08

 • • Kąty przyległe i wierzchołkowe • Okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, część 2 • Styczna do okręgu, twierdzenie o odcinkach stycznych, okręgi styczne • Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym
  Czas trwania: 2:05

 • • Podział i własności trójkątów, kąty w trójkątach, nierówność trójkąta • Wysokości, symetralne, dwusieczne i środkowe w trójkątach • Okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, część 1 • Podobieństwo i przystawanie trójkątów, skala podobieństwa, twierdzenie Talesa • Pole i obwód trójkąta, pola trójkątów podobnych
  Czas trwania: 2:02

 • • Podstawowe tożsamości trygonometryczne • Obliczanie wartości pozostałych funkcji, gdy podana jest wartość jednej z nich • Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych • Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznychi
  Czas trwania: 1:50

 • • Funkcje trygonometryczne sinα, cosα i tgα dla kąta ostrego α • Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów charakterystycznych: 30°, 45°, 60° • Przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów od 0° do 90° • Miara kąta ostrego α, gdy podana jest wartość sinα, cosα lub tgα • Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów od 90° do 180°, wzory redukcyjne • Funkcje trygonometryczne w prostych zadaniach z planimetrii
  Czas trwania: 1:57

 • • Dowolny wyraz ciągu geometrycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu geometrycznym • Zadania łączące wiadomości o ciągu arytmetycznym i geometrycznym
  Czas trwania: 2:09

 • • Dowolny wyraz ciągu arytmetycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu arytmetycznym • Rozpoznawanie czy dany ciąg jest arytmetyczny, czy geometryczny
  Czas trwania: 2:04

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję