Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę
z wykupionymi lekcjami

Oto Twoje zamówienie

  ProduktCenaIlośćSubtotal
× Kurs Zadania maturalne - 5 lekcji 35,00  1 35,00 
Przejdź do kasy

Podsumowanie

Subtotal35,00 
Kwota35,00 

Chcesz nadrobić zaległości?
Wybierz lekcję nagraną

 • • Podstawowy podział liczb • Cechy podzielności liczb • Rozkład liczb na czynniki pierwsze • Wartość bezwzględna (moduł) • Przybliżenia liczb i błędy przybliżeń • Przedstawianie liczb w różnych postaciach • Kolejność i prawa wykonywania działań. Czas trwania: 2:01

 • • Algebraiczne i graficzne rozwiązywanie układów równań liniowych • Interpretacja geometryczna układów równań liniowych • Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej Czas: 1:49

 • • Miejsca zerowe, punkt przecięcia z osią OY, współrzędne wierzchołka • Postać ogólna, iloczynowa i kanoniczna funkcji kwadratowej • Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej na podstawie wzoru • Oś symetrii wykresu funkcji, przedziały monotoniczności, zbiór wartości funkcji • Interpretacja współczynników funkcji kwadratowej we wszystkich postaciach • Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie wykresu lub innych informacji Czas: 1:43

 • • Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym • Równania i nierówności kwadratowe – powtórzenie • Układy równań, w których jedno równanie jest liniowe, a drugie kwadratowe • Różne zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej i kwadratowej • Zadania optymalizacyjne, również osadzone w kontekście realistycznym Czas: 1:55

 • • Rysowanie wykresu proporcjonalności odwrotnej i odczytywanie z niego informacji • Wyznaczanie wzoru proporcjonalności odwrotnej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji • Zadania tekstowe z wykorzystaniem proporcjonalności odwrotnej
  Czas trwania: 1:56

 • • Szkicowanie wykresu funkcji wykładniczej o podanej podstawie • Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji • Potęgi, logarytmy, proste równania i nierówności wykładnicze – powtórzenie • Zadania tekstowe nawiązujące do chemii, fizyki i zagadnień praktycznych
  Czas trwania: 1:53

 • • Porównanie własności ciągów i własności funkcji • Obliczanie wartości dowolnego wyrazu ciągu na podstawie wzoru ogólnego • Podawanie kolejnego wyrazu ciągu, bazując tylko na wzorach ogólnych • Badanie monotoniczności ciągu w prostych przypadkach • Liczba np. całkowitych dodatnich wyrazów ciągu o podanym wzorze • Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu, gdy dany jest tylko wzór ogólny na sumę • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem wzorów ogólnych
  Czas trwania: 1:59

 • • Dowolny wyraz ciągu arytmetycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu arytmetycznym • Rozpoznawanie czy dany ciąg jest arytmetyczny, czy geometryczny
  Czas trwania: 2:04

 • • Dowolny wyraz ciągu geometrycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu geometrycznym • Zadania łączące wiadomości o ciągu arytmetycznym i geometrycznym
  Czas trwania: 2:09

 • • Funkcje trygonometryczne sinα, cosα i tgα dla kąta ostrego α • Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów charakterystycznych: 30°, 45°, 60° • Przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów od 0° do 90° • Miara kąta ostrego α, gdy podana jest wartość sinα, cosα lub tgα • Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów od 90° do 180°, wzory redukcyjne • Funkcje trygonometryczne w prostych zadaniach z planimetrii
  Czas trwania: 1:57

 • • Podstawowe tożsamości trygonometryczne • Obliczanie wartości pozostałych funkcji, gdy podana jest wartość jednej z nich • Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych • Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznychi
  Czas trwania: 1:50

 • •Działania na potęgach i pierwiastkach • Usuwanie niewymierności z mianownika • Notacja wykładnicza • Potęgi i pierwiastki w zadaniach na dowodzenie. Czas trwania: 2:02

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję