Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę
z wykupionymi lekcjami

Lekcja pojedyncza

 • Podczas tych zajęć będziemy rozwiązywać zadania maturalne, a ja zdradzę Ci patenty jak sobie z nimi najłatwiej poradzić.
  Czas trwania: 2:25

 • Powtórzenie najważniejszych własności wykorzystywanych przy dowodzeniu twierdzeń w zbiorze liczb rzeczywistych oraz w geometrii.
  Czas trwania: 2:00

 • • Średnia arytmetyczna i ważona • Mediana i moda (dominanta) • Odchylenie standardowe
  Czas trwania: 1:48

 • • Reguła mnożenia i reguła dodawania w sytuacjach kombinatorycznych • Zdarzenia elementarne, przestrzeń Ω, zbiór zdarzeń sprzyjających • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa i jego własności • Metody rozwiązywania zadań z prawdopodobieństwa
  Czas trwania: 2:02

 • • Walec, stożek i kula – własności • Odcinki, kąty i przekroje w bryłach obrotowych • Pola powierzchni i objętości brył obrotowych
  Czas trwania: 1:58

 • • Podział i własności ostrosłupów • Odcinki, kąty i przekroje w ostrosłupach • Pole powierzchni i objętość ostrosłupa
  Czas trwania: 1:53

 • • Podział i własności graniastosłupów • Własności sześcianu i prostopadłościanu • Odcinki, kąty i przekroje w graniastosłupach • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
  Czas trwania: 1:28

 • • Obraz punktu, prostej lub innej figury w symetrii osiowej i środkowej • Rysowanie prostych na podstawie współczynników – powtórzenie • Zadania rozszerzonej odpowiedzi z geometrii analitycznej
  Czas trwania: 2:11

 • • Równanie kierunkowe i ogólne prostej • Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty • Proste równoległe i prostopadłe, wyznaczanie równań • Współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych • Współrzędne środka odcinka • Długość odcinka
  Czas trwania: 1:51

 • • Własności sześciokąta foremnego, długości jego przekątnych, pole • Obwód i pole koła, długość łuku i pole wycinka kołowego • Zadania na dowodzenie w planimetrii
  Czas trwania: 1:55

 • • Twierdzenie o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą • Podział i własności czworokątów, kąty w czworokątach • Okrąg wpisany w kwadrat i opisany na kwadracie lub prostokącie • Wysokości i przekątne w czworokątach charakterystycznych • Obwód i pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu • Zadania o czworokątach z wykorzystaniem trygonometrii
  Czas trwania: 1:08

 • • Kąty przyległe i wierzchołkowe • Okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, część 2 • Styczna do okręgu, twierdzenie o odcinkach stycznych, okręgi styczne • Twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym
  Czas trwania: 2:05

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję